Täyskäännös

Olen menneiden vuosien ja vuosikymmenten aikana pohtinut paljon aikamme ja maailmamme tilaa ja kirjoittanut monesti hyvinkin erilaisista näkemyksistäni, mutta siitä huolimatta kuitenkin alitajuisesti uskonut ja toivonut, että voisimme löytää ratkaisun aikamme haasteisiin nykyisen todellisuutemme sisältä käsin. 

Että ratkaisu löytyisi uudistamalla talousjärjestelmäämme, demokraattista ja poliittista kulttuuriamme, toimimalla tämän muutoksen puolesta, pyrkimällä löytämään ratkaisuja joilla uudistaa nykyistä yhteiskunnallista ja taloudellista todellisuuttamme.  

Uskonut, että ratkaisu voisi löytyä näitä järjestelmiä muuttamalla ja uudistamalla ja siten ihmisten arkea ja käyttäytymistä muuttaen. Että muutos tapahtuisi niiden ihmisten toimesta, jotka valtaa käyttävät ja joille tämän vallan olemme antaneet.

Enää en usko.

Lue lisää tästä!

Olen aina pyrkinyt ymmärtämään aikamme haasteita

Oli kyse sitten teknologisesta, liiketoiminnan tai yhteiskunnan muutoksesta ja murroksesta tai globaaleista ekologisista, sosiaalisista tai taloudellisista kriiseistämme, niin olen pyrkinyt löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja niihin.

Kirjoittaminen on ollut hyvä keino toteuttaa tätä tutkimusmatkaani ja keino ymmärtää itseäni ja ympäröivää maailmaa ja elämää yhä paremmin.

KAPITALISMISTA MERKITYKSELLISEEN ELÄMÄÄN -MANIFESTI

Me luomme itse kapitalistisen maailmamme ja siksi me voimme myös purkaa sen itse.

Lataa ja lue tästä!

IRTI KAPITALISMISTA

Irti kapitalismista on kuvaus siitä kuinka murramme kapitalismin kahleet, luomme uuden merkityksellisen elämän itsellemme ja teemme maailmastamme kestävän ja mahdollisen.

Lataa ja lue tästä!

KOHTI VAPAUTTA

Kohti vapautta on kuvaus tietoisuutemme kehittymisestä kohti tarkkailevaa tietoisuutta ja élämä- ja evoluutiokeskeistä maailmankuvaa, jota kutsun vapaukdeksi sekä kuvaus todellisuutemme luonteesta.

Lataa ja lue tästä!

TODELLINEN VALAISTUMINEN

Todellinen valaistuminen on kuvaus siitä kuinka evolutiivinen kehtyksemme muuttuu tarkkailevan tietoisuuden vapaudesta yhden todellisuuden tietoisuuteen ja vapauteen.

Lataa ja lue tästä!

TIETOINEN YRITTÄJYYS JA ARVOLÄHTÖINEN LIIKETOIMINTA

Artikkelikokoelma tietoisesta yrittäjyydestä ja arvolähtöisestä liiketoiminnasta on kooste artikkeleista, joissa kuvaan ns. uuden paradigman mukaisen näkemyksen uudesta yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta, joka haastaa nykyisen tavan tehdä liiketoimintaa.

Lataa ja lue tästä!

Timo Nikkilä, uuden ajan ajatuksia

 

Yhteystiedot

Pälkäneentie 166,
13600 Hämeenlinna
gsm 050 5257 390

timo.nikkila@vapaus-akatemia.fi

Julkaisen tekstejäni myös Facebook-sivuillani
http://www.facebook.com/timonikkila