http://uusiaika.ning.com


Uuden ajan keskus ja yhteisö on 
KOHTAAMISPAIKKA 
kaikille "uudesta ajasta" kiinnostuneille itsensä ja maailman "selvittelijöille".

http://uusiaika.ning.com

ETEENPÄIN KOHTI VAPAUTTA JA MAHDOLLISTA MAAILMAA

"Yhdessä eteenpäin"

Nyt on luotava yhteinen visio, joka yhdistää eri maailmankuvissa, kulttuureissa ja todellisuuksissa elävät ihmiset ja luo yhteisen ”unelman” jonka kukin maailmankuva tulkitsee omista arvoistaan ja näkökulmastaan. Kaiken perustana tulee kuitenkin olla ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.

>>> tutustu

MENESTYKSENTEKIJÄT

"Tietoinen yrittäjä luo uutta arvolähtöisesti"

Elämme maailmassa jossa vanhat liiketoiminnan opit ja näkemykset eivät enää toimi hyvin, mutta jossa uudet arvolähtöiset ja luonnollisen yrityksen mallitkaan eivät vielä toimi riittävästi. Elämme murrosten aikakautta ja tarvitsemme siihen sopivia työkaluja - tarvitsemme nopeita, tehokkaita ja tuoreita ratkaisuja yritystemme pärjäämiseen nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa.

>>> tutustu

KIRJOJA "UUDESTA AJASTA"

"Hiljainen vallankumous kohti mahdollista maailmaa" 

Olen aina pyrkinyt ymmärtämään aikamme haasteita oli kyse sitten teknologisesta, liiketoiminnan tai yhteiskunnan muutoksesta ja murroksesta tai globaaleista ekologisista, sosiaalisista tai taloudellisista kriiseistämme ja löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja niihin. Kirjoittaminen on ollut hyvä keino toteuttaa tätä tutkimusmatkaani ja keino ymmärtää itseäni ja ympäröivää maailmaa ja elämää yhä paremmin.

Timo Nikkilä, uuden ajan valmennusta

 

Yhteystiedot

Pälkäneentie 166, 13600 Hämeenlinna
gsm 050 5257 390

timo.nikkila@vapaus-akatemia.fi

Mukana myös sosiaalisessa mediassa