Tervetuloa uuteen aikaan!


Hyvä elämä kaikille! on julkinen Facebook ryhmä uudesta ajasta ja hyvästä elämästä kiinnostuneille - tule mukaan!

https://www.facebook.com/groups/hyvaelamakaikille/

Olemme ajamassa itseämme ihmiskuntana kuilun partaalle, jossa meidän on päätettävä alammeko elää toisin, vai emme.

Me olemme ajautumassa ja suurelta osilta olemme jo keskellä ekologista, taloudellista ja sosiaalista kaaosta, jossa maapallomme monimuotoisuus ja elinvoima on vähenemässä hurjaa vauhtia, varallisuus ja taloudellinen valta ovat keskittymässä yhä harvempien käsiin ja jossa sosiaalinen eriarvoisuus eri puolilla maailmaa on kärjistynyt entisestään.

Onneksi samanaikaisesti tämän kaiken kaaoksen keskellä on kuitenkin syntynyt ja laajentamassa suosiotaan uudet näkemykset ja elämisen ja yhteiskunnan mallit. Näiden uusien mallien tavoitteena on synnyttää uusi vapauden, vastuun ja oikeudenmukaisuuden aikakausi, jossa emme enää elä ristiriidassa oman itsemme ja maapallomme kanssa. Tämän uuden aikakauden lupaus on:

  • emme elä enää ihmiskeskeisessä, kulutukseen, rahaan ja valtaan perustuvassa maailmassa, vaan maailmassa, jossa elämän kokeminen yhdessä toistemme ja muun elämän kanssa luo meille uuden vahvan yhteyden niin omaan itseemme, kanssaihmisiin, luontoon kuin maapalloommekin,
  • elämme maailmassa, jossa välittäminen, jakaminen, osallisuus ja elämisen ilo ja mielekkyys syntyvät luonnollisesta yhteydestämme omaa itseemme, toisiimme ja elämään itseensä, eikä siinä tarvita enää välittäjäksi eriarvoistavaa ja vallankäyttöä luovaa rahan ja omistamisen illuusiota tai uskomuksia ja ideologioita, jotka pitävät meidät irti todellisuudesta,
  • emme tarvitse hyvään ja mielekkääseen elämään rahaa ja yli todellisen tarpeemme menevää kulutusta, jota mahdollistamme tekemällä yhä merkityksettömämmäksi ja vaativammaksi käyvää palkkatyötä ja tavaroiden omistamista, joiden luulemme tuovan elämäämme elämänhallintaa, turvallisuutta ja onnellisuutta,
  • me voimme luopua rahan ja omistamisen illuusiostamme, kunhan vain näemme itsemme ja ympäröivän maailman uusin elämälle myönteisin silmin niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja
  • ymmärrämme, että me voimme luoda uuden maailman, jossa raha ja valta eivät hallitse meitä, vaan me itse yhdessä toistemme kanssa päätämme miten elämämme järjestämme ja miten jaamme elämässämme tarvittavat resurssit aidon hyvinvoinnin, hyvän ja mielekkään elämän luomiseksi.

Me tarvitsemme nyt uutta resurssipohjaista talouden mallia (The Resource-based Economy / Natural Law), jossa olemme vapaita rahan vallasta ja sen luomasta eriarvoisuudesta, ja jotta tämä olisi mahdollista toteuttaa, tarvitsemme uutta todellisuuspohjaista elämän mallia (The Reality-based Life / Natural Self), jossa olemme vapaita uskomuksistamme ja erillisyytemme vallasta.

Mitä mieltä olet?

Mikä on aikamme pahin ongelma?

Ympäristöongelmat 
4% 4% 
Väestön kasvu 
9% 9% 
Rahatalouden kuplat ja kriisiytyminen 
13% 13% 
Ilmastonmuutos 
9% 9% 
Valtioiden velkaantuminen 
4% 4% 
Ihmisten välinpitämättömyys 
40% 40% 
Eläinlajien massasukupuutto 
4% 4% 
Poliitikkojen kyvyttömyys ratkaista aikamme haasteita 
13% 13% 
Ei ole ongelmia 
0% 0%